Stichting MUZIKC

De stichting Muzikc is opgericht op 11 februari 2008 te Rotterdam.

Stichting Muzikc organiseert klassieke muziek, kamermuziek en jazz concerten in Kralingen-Crooswijk, Rotterdam. Het doel van de stichting is het culturele leven in onze stad te verlevendigen door het organiseren van concerten. De focus van de concerten ligt op diverse genres binnen de klassieke muziek. Daarnaast werden concerten op het gebied akoestische jazz en wereldmuziek geprogrammeerd. De concerten werden, mede door de intieme ambiance van de concertzaal in Pro Rege, zeer goed gewaardeerd, zowel door de bezoekers als door de musici.

Voor de musici biedt Muzikc een podium om zich te presenteren. Voor hen zijn, door hun ervaring of repertoire, de grotere zalen in Rotterdam vaak minder goed bereikbaar. Muzikc richt zich op musici met een bijzondere kwaliteit en een vernieuwend aanbod, bij voorkeur uit de Rotterdamse regio. Daarnaast geeft Muzikc jonge aankomende musici de gelegenheid op te treden in het openbaar. We vinden het ook belangrijk dat de musici kunnen “communiceren” met de bezoekers, zowel tijdens de concerten als bij de nazit.

Het bestuur bestaat uit de volgende leden:


Erwin van der Linden, voorzitter en programmeur
C.M. Steendam, penningmeester
Drs. P. van Hoof R.A., penningmeester
Rien van der Velden, secretaris

Het comité van aanbeveling bestaat uit de volgende personen:

Prof. Dr. Henk Volbeda, Erasmus Universiteit, Rotterdam

Prof. Dr. Arjo Klamer, Erasmus Universiteit, Rotterdam
Prof. Paul Th. Van der Laar, Erasmus Universiteit , Rotterdam
Prof. Dr. Auke van der Woud, Rijks Universiteit, Groningen.
Conrad van Alphen, dirigent Sinfonia Rotterdam
Amina Figarova, musicus, Rotterdam
Eric Vloeimans, musicus, Rotterdam
Ronald Brautigam, musicus, Amsterdam
Bart Schneemann, musicus, Amsterdam
Jhr.Mr.Theodoor Sandberg

Het postadres van de Stichting is:
Stichting Muziek in Kralingen-Crooswijk (MUZIKC)
Evastraat 32
3061 ZN Rotterdam

RSIN: 8190.57.265

De stichting Muzikc is erkend als een Algemeen nut beogende instelling (ANBI) en is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder nummer 24430793.
Het bankrekeningnummer is: NL65ABNA0494366583.

Beleidsplan Stichting Muzikc