Steun ons

Stichting Muzikc is voor het financieren van de concerten, naast de toegangsgelden, grotendeels afhankelijk van subsidies en giften.

Wij waarderen het zeer als u Muzikc financieel wilt steunen. Stichting Muzikc heeft de status van culturele ANBI. Dit betekent een extra aftrekbaarheid van de gift voor de belasting. Voor de inkomstenbelasting wordt de aftrekbaarheid met 25% verhoogd, voor de vennootschapsbelasting geldt een verhoging met 50%.

Naast een eenmalige gift is ook een periodieke gift mogelijk. Een periodieke gift geldt voor periode van tenminste 5 jaar.  Het voordeel van een periodieke gift boven een gewone gift is dat deze volledig aftrekbaar voor de belasting is.  Er geldt dan geen minimum van 1% en geen maximum van 10% van het drempelinkomen. Er zijn tal van sites, bijvoorbeeld www.berekenhet.nl  waar u zelf kunt uitrekenen of een periodieke gift in uw geval gunstig is.

Mocht u ons periodiek financieel willen steunen dan kunt u op de site van de belastingdienst (www.belastingdienst.nl) een formulier downloaden en dit in tweevoud invullen en retourneren aan:

Stichting Muzikc
Oudedijk 113
3062 AD  Rotterdam.

U ontvangt dan een door ons getekend exemplaar retour.

Heeft nog vragen? Neem dan gerust contact met ons op.

Ons bankrekeningnummer is:
Stichting Muzikc
NL65 ABNA 0494366583

C.M. Steendam
Penningmeester Stichting Muzikc